MF Herba d.o.o.

MF Herba d.o.o.

Mihovilovići 21a, HR21231 Klis

OIB 35812974351, MBS 060366756

 

IBAN HR4223600001102616656

ŽIRO RAČUN (Zagrebačka banka d.d.) 2360000-1102616656

 

Članovi uprave: Melita Polić, jedini osnivač, Direktor: Melita Polić

Temeljni kapital: 20.000 HRK uplaćen u cijelosti.

Stella Mediterranea društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, a upisano je pri Trgovačkom sudu Split pod poslovnim brojem St Tt-17/5535-4.