Nutricionističko savjetovalište

Nutricionističko savjetovališe provodi se u svrhu očuvanja i/ili unaprijeđenja zdravlja i zdravog načina života.

U rujnu 2018. individualno nutricionističko savjetovanje se održava u:

 
LJEKARNA GRAD / NASELJE DATUM  VRIJEME
Lj. Pablo Samobor, Ljudevita Gaja 6 Samobor 10.9. 15:30 - 19:30
Lj. Filipović, D.Cesarića 1 Sesvete 11.9. 15:00 - 19:00
Ljekarna Šamuga, Petra Zrinskog 8 Križevci 13. 9. 15:00 - 19:00
Ljekarna Šamuga, Mladena Pozaića 9 Sesvete 14. 9. 15:00 - 19:00
Farmacia, Ul. Augusta Šenoe 3 Petrinja 19.9. 15:30 - 19:30
Lj Bjelovar, centralna, Petra Preradovića 4 Bjelovar 20. 9. 15:00 - 19:00
Lj. krapinsko zagorske županije, Magistratska 11 Krapina 25.9. 15:00 - 19:00
Ljekarna Plenča Vidici, Vidici bb Šibenik 25. 9. 16:00 - 20:00
Ljekarna Plenča Sensa, Velimira Škorpika 23 Šibenik 26. 9. 16:00 - 20:00
Lj. Fett, Stjepana Radića 8 Suhopolje 26.9. 10:00 - 14:00

 

Savjetovalište je koncipirano u 5 koraka i traje do 45 minuta:

1) INICIJALNO UPOZNAVANJE - razlog dolaska i očekivanja od savjetovališta
2) KRATKA ANAMNEZA - podaci o zdravstvenom statusu i lijekovima koji se koriste, ukoliko se koriste
3) DETALJNA ANAMNEZA - analiza upitnika o prehrambenim navikama i probavi,
definiranje problema u prehrani
4) PROCJENA NUTRITIVNOG STATUSA - mjerenje indeksa tjelesne mase,
izračunavanje stupnja uhranjenosti
5) SAVJETI - regulirana probava + pravilna prehrana put prema poboljšanju
postojećeg stanja i unaprjeđenju zdravlja i kvalitete života.