Organska hrana ili hrana iz konvencionalnog uzgoja, postoji li razlika?

Konvencionalni uzgoj hrane podrazumijeva znatno veću proizvodnju hrane, ali cijena takvog uzgoja je zagađenje okoliša i uništavanje tla. Pri ovakvom načinu uzgoja koriste se mehanička i kemijska sredstva, koja uništavaju žive organizme koje se nalaze u tlu. Naravno negativan učinak ovakvog načina proizvodne ne uništava samo okoliš, već je i štetan za zdravlje ljudi.

Tim stručnjaka sa Newcastle University, UK, dokazali su svojoj studiji da je hrana, koja dolazi sa organskih usjeva, bogatija biološki aktivnim spojevima, odnosno antioksidansima, od hrane iz konvencionalnog uzgoza ja čak 69%.

Analizima 343 studije koje se bave problematikom razlika između ova dva tipa uzgoja, utvrđeno je da se prelaskom s hrane iz konvencionalnog uzgojha na hranu iz organskog uzgoja poveća unos polifenola u količini koja je ekvivalentna njihovom unosu kroz 1 - 2 dodatna obroka voća ili povrća.

Studija objavljena u častopisu British Journal of Nutrition dokazala je značajno niži udio teškog metala kadmija u organskim usjevima, i to za 48%.

Koncentracija ukupnog dušika u organskoj hrani je niža za 10%, koncentracija nitrata niža je za 30%, a nitrita za čak 87% u odnosu na hranu konvecionalnog uzgoja.

Kadmij je uz olovo i živu, toksični teški metal, za kojeg se smatra da je glavni uzročnik vaskularnih poremećaja, osteoporoze, bubrežnih bolesti te nanosi štetu reporduktivnom i neurološkom sustavu.

Nitrati i nitriti u reakcijama s proteinima tvore nitrozamine, spojeve koji imaju toksični i kancerogeni učinak na organizam.